top of page

Shinjitsu Kunren Kai

An International association of Isshinryu karate, Okinawan Kobudo, Yoshitsune JuJitsu, Kendo & Iaito schools

SHINJITSU KUNREN KAI_edited.png
bottom of page